Mer om Ornakärr by

Ornakärr 3 Ornakärrsvägen

Hans Åke Nyman. bodde här med Greta Nyman därefter Per-Johan och Sonja Philipsson och efter dem Rune Larsson från Väsby.

Ornakärr 3:3 Ornakärrsvägen

Sittande Petter Larsson, stående Nils Erik Larsson, Gunnar Andersson och Selma Larsson. Vad hunden heter är inte känt.

Nils Erik Larsson med sambo Elsa Schneider tog senare över.

Ornakärr 4:4

Sittande Elise och Alfred Bengtsson. Stående Åke, Elsa, Brita och Gunnar Bengtsson.

Ornakärr 4:6 Hustoftavägen

Hilma, Oskar och Nils Bengtsson. Hilma och Oskar var syskon. Senare tog byns postman Arthur "Potte" och Hilma över. Därefter Anna Bergström och senare Kjell Paulsson.

Ornakärr 5:2

Sittande Paulina Larsson. Stående Signe och Einar Larsson med barnen Lars, Birgitta och Rut.

Ornakärr 6:1

Sittande Signe och Bror Persson med Lars och Kjell vänster och höger om dem och bakom dessa Ruth och Bernt. Bakerst Inga-Brita, Margit, Sonja och Sven Åke.

Ornakärr 8:6

Sittande Ester och Salomon Sonesson. Bakom Valborg Persson, Elin Sonesson, Jan Erik Sonesson och Edvin Persson.

Ornakärr 8:15

August och Ida Braun.

Ornakärr 9: 1/8 mantal No. 9 Ornakärr

Främre raden Måns Olsson, Inger Hansson och Tilda Olsson. Bakom Alvar Olsson och Otto Dahlström.

Ornakärr 9:12

Lina Malmström och Signe Malmström.

Ornakärr 9:19

Albert Söderberg, Ester Andersson och Birger Svensson.

Ornakärr 9:21

Bakerst Hugo W. och Maria Persson samt Annie Nilsson. Framför Ann-Mari och Elsa-Britt Persson.

Ornakärr 10:3 Möllegården

Kurt Bengtsson.

Ornakärr 10:3 Möllegården Interiörer och porträtt

Sittande Elida och Hilda Andersson. Bakom stående Kurt Bengtsson och Ida Andersson.

Ornakärr 11

Algy och Erik Jönsson med barnen fr. v Bengt Otto och Erland.

Ornakärr 11:6

Ida och Otto Jönsson.

Ornakärr 11:16

August och Anna Jönsson.