Storstädning i Alströmerparken – Bollentinen rapporterar

Den som passerat Alströmerparken under mars månad i år 2024 har säkert lagt märke till att det skett förändringar i skogen. Många träd har fällts och det har röjts i buskar och snår. Det har ljusnat betydligt. Många motionerande och hundrastande Väsbybor har under åren sett skogen växa igen. Fällen har legat tvärs över det motionsspår som skapades för många år sedan. Spåret utgår från p-platsen rundar den s.k. Bunken, går mellan stängslet på den gamla ishockeybanan och nuvarande Johan Nilssons Entreprenad, tar en runda genom gamla "nyplanteringen" vidare söder om Alströmervallen ner till parkeringen.

Bollentinen fick en pratstund med kommunekolog Rickard Åkesson som förbarmat sig över Alströmerparken och skapat utrymme för en aktion.

Främsta ambitionen, menar Åkesson är att värna om ekbeståndet som finns i parken. Ljuset måste komma till. Många av de gamla björkarna som ofta har en livslängd på 70-80 år har fått falla offer för sågklingan. Det finns ingen egentlig framtidsplan för Alströmerparken, men ingår i en vanliga naturvårdsplan kring kommunens parker.

Plantering vid bunken 1926-27

En kort historik om Alströmerparken/Bunken

Det kanske inte skadar med en kort historia kring det som många uppväxande Väsbybor i generationer upplevt som Bunken, men har en längre historia än så.

I slutet av 1870-talet köptes den s.k. Knapalyckegården av Höganäsbolaget i avsikt att bedriva gruvbrytning.

Schaktet som fick namnet Schakt Jonas Alströmer, sänktes c:a 650 meter nordost om Kung Oscar II. Sänkningen påbörjades i november 1877 och var färdig i maj 1878. I slutet av 1879 var maskiner och byggnader färdiga och brytningen kunde komma i gång. Brytningen pågick fram till 1909 då schaktet avvecklades.

Väsby Högre Folkskola

Rektorn för skolan, den store hembygdsvännen Edvin Nilsson, tyckte att det såg bedrövligt ut när gruvområdet lämnats åt sitt öde. Tillsammans med sina elever planterade han 1926 och 1927 träd som sedan i decennier varit till glädje för Väsbyborna.

1949 gjorde Edvin Nilsson ytterligare en insats när han tillsammans med sina dåvarande elever planterade området söder om Alströmervallens träningsplan som för övrigt tillkom 1947. Denna plantering kallades i många år för "Nyplanteringen".

Bertil Küttim snörar skridskorna

Naturisbana i Alströmerparken

1955 skulle inte Väsby vara sämre än Jonstorp. Byn skulle få en egen ishockeybana. Tidigt 1956 invigdes hockeybanan, som har en särskild historia. Det bedrevs ishockey i klubben mellan 1956 och 1969. Väderförhållandena och intresset försämrades. Hockeyrinken revs, området asfalterades och blev tennisbana. Som sedan revs upp och blev träningsplan för Väsby FK. Numera bedrivs ett omfattande boulespel.

Scouterna upp på Bunken

Uppe på Bunken stod sedan nedläggningen 1909 den gamla gruvsmedjan/gruvkontoret kvar. 1930 bildades Väsby Scoutkår.

1934 fick de tillgång till det gamla gruvkontoret. De rev byggnaden 1967 och byggde ny, färdig 1970. Under många decennier bedrevs en framgångsrik scoutverksamhet. Var byns ungdomar inte med i fotbollen så var de med i scouterna. Många dubblerade. Mattades på 2000-talet. 2024 har scoutverksamheten tagit fart igen. Glädjande!

Har Kung Oscar II varit på Bunken ?

Lite kuriosa i sammanhanget är att den 22 juli 1880 var Kung Oscar II på besök i Höganäs. Han besökte då Schakt Kung Oscar II som låg där Kullabygdens Idrottsmuseum ligger idag 2024/Steglingevägen 22/. Kung Oscar och han prinsar sänktes ner, bjöds på en längre förflyttning under jord och hissades upp vid Alströmer schakt. Svaret är alltså Ja! Kung Oscar II har varit på Bunken.

Inge Jolfson