Edvins sida

Den legendariske rektorn vid Väsby Högre Folkskola, Edvin Nilsson, gjorde 1938-39 en fotodokumentation av fastigheter och personer i de omkringliggande byarna Bräcke, Hustofta, Tågalycke och Ornakärr. Enligt uppgift gjordes detta på uppdrag av Kullens Hembygdsförening och kostnadsersättningen för detta var 100 kr. Vissa fastigheter saknas vilket berodde på att ingen givetvis kunde tvingas att delta i projektet. Resultatet blev fyra nästan sextiosidiga uppsättningar fotoblad som ursprungligen fanns på Kullens sparbank, pastorsexpeditionen i Väsby, Kullens hembygdsförening och i Väsby kommun-arkiv. Detta femte exemplar var förmodligen Edvin Nilssons privata och har kommit till oss från hans familj. Det är antagligen det enda kompletta bevarade. Planen var att fortsätta denna dokumentation men så blev det inte.

Jörgen Wessne, som ses på familjebilden till Bräcke 1:4 och 1:5, har identifierat fastigheter och personer så långt möjligt. Sidan om Storegårds mölla Bräcke 1:10 ingick inte i det ursprungliga materialet utan har kompletterats av Jörgen Wessne.

Klicka här eller på knappen "Edvins bilder" nedan för en spännande fototur i slutet på trettiotalet!