Rundtur i Väsby med Edvin Nilssons bilder 1938

Vi börjar i söder vid Väsby Högre Folkskola. Hit kom rektor Edvin Nilsson 1918. Han var mycket aktiv och förutom lärararbetet fotodokumenterade han personer och byggnader i byarna Väsby, Tågalycke, Bräcke, Hustofta och Ornakärr. Dessutom ledde han skolprojektet att planterade skog (björk o gran) vid Alströmerschaktet 1926-27 och 1949 runt Alströmersschaktet. Efter pensioneringen hösten 1950. flyttade han tillbaka till Halland – där han föddes 1885 – och Laholm

Väsby Högre Folkskola Invigdes 1 oktober 1904. Arkitekt E. Zetterström. Väsby mellanskola och storskola, samt Ingelsträdes båda skolbyggnader byggdes i samma stil.

Redan 1869 beslutade Väsby Församling om att inrätta en Högre Folkskola. Denna startade 1872 och inrymdes i det som tidigare varit fattighus fram till 1867 och därefter utskänkningsställe för Hotell Schweitz

Beslut om att bygga nytt skolhus togs 1900 vilket alltså blev byggnaden som finns än idag 2023.

Ungefär här där Per i Viken nu finns låg antagligen den gamla Högre Folkskolan. Här planerades också att bygga Väsby Bygdegård på 1940-talet, vilket aldrig blev av.

Klicka här och läs mer om alla turerna kring bygdegården som aldrig blev av

Snett bakom, där Lastbilscentralen nu huserar, fanns en av nordeuropas fyndrikaste stenåldersboplatser.

På det inringade fältet på Eniros karta låg stenåldersboplatsen från den s.k. erteböllekulturen där alla fynden gjordes. För 6000 år sedan sträckte sig littorinahavet ända hit och var alltså lätt att nå med kanot och mängden med fynd pekar på att här tillverkades stenredskap i närmast storindustriell skala. Vid undersökning på 1960-talet hittades strax under plogdjup något som närmast kan kallas en bautasten och som nu står på Storegård. Antagligen har den stått upprest på platsen och fungerat som butiksskylt, synlig på långt håll, ungefär som dagens skyltpelare. På 17-1800-talen var det inte ovanligt att gräva ner det som låg i vägen på åkrarna och inte kunde flyttas.

Vi rör oss fortsatt in mot Väsby och är nu vid Bunken.  Här anlades 1878 Jonas Alströmers schakt som sedan lades ner 1909.

Klicka här och läs mera om Schakt Jonas Alströmer.

Elever från Väsby högre folkskola planterade skogen vid Alströmerbunken 1927 under ledning av rektor Edvin Nilsson. Vi ser gruvgalgen, gruvsmedjan och gruvkontoret med kyrkspiran stickande upp till höger.

Eleverna/arbetsstyrkan samlade framför den gamla gruvgalgen.

Gruvkontoret uppe på Alströmerbunken blev Väsby scoutstuga 1934 och revs 1967 för att ersättas av en ny.

Nya scoutstugan stod klar 1970 och huserar Väsby/Lerbergets scoutkår. Foto Inge Jolfson 2018

1930 bildades Väsby Scoutkår. 1934 fick de tillgång till det gamla gruvkontoret. Foto från Väsbyscouternas arkiv.

Rekonstruktion av gruvgalgen. Åtskilliga frivilliga arbetstimmar under ledning av Rune Larsson möjliggjorde en rekonstruktion. Färdig 1986.

Midsommarfirande på Bunken var en mångårig tradition fram till mitten av 1990-talet.

Naturisbanan i Alströmerparken. Banan byggdes 1955 och invigdes i januari 1956. Väsby FK spelade ishockey mellan 1956 och 1969. Isbanan revs och ersattes med tennisbana på 1970-talet. Bilden visar Bertil Küttim spänner sina skridskor. Fotot tagen 1966.

Klicka här och läs mer om isbanan.

Utsikt från kyrktornet: Prästabostället, Gruvgården, Alströmervallen och Bunken ca 1945.

Sketchmatch på Alströmervallen 1970-tal. Fr.v. Ingemar Halling, Folke "Broarn" Andersson, Arthur Andersson, Michjalev Jesionka, Axel "Dratt", Arthur "Påtte" Paulsson, Thorvald "Dratt" och Douglas Segerfeldt

Idrottsplats Alströmervallen, "Planen", entrén vid tre olika tidpunkter.

Nu är vi på andra sidan St Andreas väg där senare Väsbyhemmet skall byggas vid Pottenborg/Vita villan, Foto:Edvin Nilsson 1938.

1911 köptes Pottenborg och blev  1912 fattighus när "hjonen" togs hem från Allerum". Fortfarande i bruk.

Förgrund Väsby nya ålderdomshem. bakgrund ungdomshemmet Alströmergården och gamla ålderdomshemmet Pottenborg. Väsbyhemmet påbörjades 1952, färdigt 1954. 28 rum och med vacker fasad. Ombyggd mitten av 1990-talet. Foto okänd ca 1954.

Ungdomshemmet/Alströmergården/ Foto: Edvin Nilsson 1938

Byggdes 1934 av Väsby-Vikens kyrkliga ungdomskrets. Köptes av Folke Jönsson 1960. Köptes sedan av Väsby FK 1972. Såldes till Höganäs kommun 1977 och revs några år senare

Vi fortsätter in mot byn. I bakgrunden ser vi Kvidings Bageri

Malte Stolt och sönerna Gert och Bengt hade här bilverkstad. Väsby Bil och Traktor och Autotruck. Nu huserar Per i Väsby här

Foto: Edvin Nilsson 1938.

Mitten av 1870-talet inköptes Knapalyckegården av Höganäsbolaget. Gården gjordes om till bostäder och fick namnet Gruvgården. Revs 1966. Foto Edvin Nilsson 1938

Gruvgården på ett foto taget 7 mars 1966. Revs samma år. Ur Höganäs Kommuns fotoarkiv

Läs här om hur det var att leva och bo i Gruvgården.

Väsby sockenstuga 1938. Byggdes 1869 och revs 1960. Efter att ha fungerat som kommunalhus och brandstation huserade Väsby bordtennisklubb här 1946 - 1956.

Väsby Brandkår 1966. Brandstationen byggdes på 1940-talet på motsatt sida St Andreas väg som sockenstugant. Brandförsvaret fasades ut i slutet av 1960-talet.

Från vänster Rune Andersson chaufför, Gunnar Bengtsson, Lars Jolfson , Knut Burén, okänd, Hugo Nelson, Nils Larsson, Bertil Bagger-Jörgensson, Ove Thornblad, Nils Thornblad och Göran Jönsson.

Klicka här och se gruppbilder på de som var verksamma i brandkåren vid tiden för 25-åresjubileet 1952

Vi fortsätter in i byn och har nu klockarebostaden på vänster hand, bredvid nya kommunhuset. Här har bott kantorerna Holm, Torsten Nilsson, John Eriksson och Jan-Olof Rydström.

Så har vi nått Väsby Kommunalhus. Färdigt augusti 1953.

På bottevåningen sessionssal, nämndsrum, expedition och. poliskontor med arrest i källaren, På andra våningen bibliotek. I sidobyggnaden kamrersbostad och sjuksyster.

Övergick till Höganäs kommun vid kommunsammanslagningen 1967. Foto Henrik Ranby 2012.

Nu är vi mitt i byn - Väsby kyrka från 1140-talet.

Foto: Edvin Nilsson 1938

Bredvid kyrkan ligger Väsby prästgård, byggd på 1850-talet.

Väsby var tidigt ute med fotboll i och med att prästens barn kommit i kontakt med sporten genom danska vänner och Väsby var ett riktigt elitlag i början av 1900-talet. Wäsby Fotbollsklubb bildades redan 1903.

Bilden visar en match 1905 mellan Wäsby Fotbollsklubb och Københavns Boldklub med bröderna Middelboe på den första fotbollsplanen på de f.d. kolhögarna.

Ur Kullabygd 2015 "När prästerskapet tog fotbollen till Väsby"

Mellan åren 1896 och 1925 spelades SM i fotboll i cupform. När man införde allsvenskan hösten 1924, som slutspelades våren 1925, så lades SM ned efter finalen 1925, då man spelat turneringen 30 år i rad.

Totalt var 131 lag med i SM-tävlingarna. Tittar man närmare på Svenska Fotbollförbundets officiella Maratontabell för de 30 åren som turneringen spelades på detta sätt, så hittar man intressant läsning. På plats 50 ligger Väsby FK. Medan Malmö FF är på plats 67. Väsby FK deltog i 3 SM turneringar: 1905, 1907 och 1908. Sammanlagt spelade man 6 matcher. Tre av dem vann man, tre örlorade man.

Klicka här och läs mer om när Väsby var bäst i Skåne, före både HIF och MFF.

Wäsby Fotbollsklubb 1903-1922

Första inteckningen i Skånes Fotbollsförbund DM-sköld.

Eldsjälen Hans Hallén grundade WFK. Förste kassören i Skånes FF.

Välkänd i kyrkans värld: Gunnar Rosendal - Fader Gunnar

Anställd i Väsby 1922-1923

Huset vid sidan av Väsby kyrka.

Blev efterhand mjölkaffär och Buréns Livs

Vidare framåt i byn. Till höger fröknarna Blomgrens och Arhedens affär  mitt emot Möllan

På nästa bild tittar vi på gatan som går till vänster vid Arhedens.

"Gatan" i Väsby. Nuvarande Strömbergsgatan med möllan i bakgrunden.

Väsby mölla 1938. Möllan sägs vara byggd 1844 av "Lönnskogspågarna". Hilding Andersson övertog möllan efter sin far 1917. I början av 1960-talet försökte man rädda möllan men den revs 1962.

Vi fortsätter vägen framåt och når skolan med mellanskolan...

...och storskolan.

Skolbyggnaderna byggdes 1906 i samma stil som Högre Folkskolan och Ingelsträde Folkskola.

Dessa tre skolbilder fotograferade av Inge Jolfson 2018.

Vi viker av till höger in på Gössarpsvägen och passerar välkända Folke Jönssons affär på vänster sida. Han tog över från C.J. Bergdahl 1930 och drev upp den då ganska nedgången affär till en populär köpmansgård.

Här Folke Jönssons butik på 1980-talet. Här fanns allt, till och med bensin...

Gössarpsvägen kallades för "Hantverkargatan". Här fanns förutom Folke Jönssons affär även skräddare, målare, snickare, murare och smeder.

Här avslutade Edvin Nilsson sin fototur i Väsby 1938 där byn tar slut och åkrar och gårdar tar vid.