Väsby brandkår

Här visar vi några bilder på de som verkade inom brandkåren i Väsby vid tiden runt 25-årsjubileumet 1952.

Övre raden från vänster: Gustav Kviding, Hans Nyman, Albin Blixt, Gösta Bengtsson, Otto Larsson, Sture Ljungberg.

Nedre raden: Mauritz Svensson, Nils-Erik Gudmundsson, Birger Johansson, Filip Carlsson, Gunnar Bengtsson, Nils Olofsson och Nils Larsson.

Väsby brandkår 1952 vid kårens 25-årsjubileum

Bakre raden från vänster: Gösta Bengtsson, Sture Ljungberg, Knut Burén, Tore Johansson, Lars Jolfson, Lars Johnsson, Karl-Erik Andersson, Gustav Kviding, Otto Larsson, Hans Nyman

Nedre raden från vänster: Albin Blixt, Birger Johansson, Gunnar Bengtsson, Filip Carlsson, Nils Olofsson, Nils Larsson, Nils-Erik Gudmundsson och Mauritz Svensson.

Väsby brandkårs 25-årsjubileum den 11 oktober 1952 i Godtemplarcaféet, Odengatan i Höganäs.

Översta raden: Orland Ehrenberg, Ragnhild Ljungberg, Lisa Persson, Ella Gudmundsson, Albin Blixt, Gösta Bengtsson, Nils Olofsson,Tore Johansson, Lars Johnsson, Lars Jolfson, Birger Johansson, Hans Nyman, Gustav Kviding

2:a raden: Bror Andersson, Ester Olofsson, Nanny Carlsson, Sture Ljungberg, Knut Burén, Nils Larsson, Sonja Burén, Maria Larsson, Alfhild Johansson, Eric Larsson, Mauritz Svensson

3:e raden: Otto Larsson, Elsa Nilsson, Georg Nilsson, Sonja Kviding, Greta Larsson, Nils Gudmundsson, Signe Johnsson, Karin Andersson, Inger Jolfson, Göta Johansson.

Nedersta raden: Gunnar Bengtsson, Filip Carlsson, Nils-Erik Gudmundsson, Karl-EriK Andersson och Nils Larsson.